Úc: 5 thành phố có chi phí du học rẻ nhất

Dựa trên số liệu thống kê về mức sống tại Úc năm 2019, trang QS vừa chọn ra 5 thành phố có học phí và chi phí sinh hoạt trung bình thấp nhất tại Úc. Theo đó, Gold Coast được đánh giá là thành phố du học rẻ nhất với học phí 30.700 AUD một năm.

Export markets - Vietnam

The agricultural industry plays a significant role in Vietnam’s socio-economic environment, contributing 17 per cent to total growth domestic product (GDP) in 2016, with total agricultural production reaching US $37.7 billion – a slight decrease of 2.3 per cent compared to 2016. The industry is forecast to grow 6.2 per cent annually on average between 2017-2021 (Source: BMI, Vietnam Agribusiness Report , Q4 2017) .

PR132 - NHẬN ĐƯỢC TÀI TRỢ TỈNH BANG QUEENSLAND

IIMM Group xin chúc mừng Anh XXX đã vinh dự được tiểu bang Queensland tài trợ cho chương trình PR132 - Diện Kinh Doanh Tài Năng. Công ty IIMM Group là một trong những Công ty Tư vấn Di trú lớn ở Việt Nam chuyên về loại hình Visa Trực Tiếp Thường Trú Nhân Úc này. Đặc biệt chúng tôi vừa ra mắt Dịch vụ Visa 0 Đồng - miễn phí hoàn toàn chi phí tư vấn và chuẩn bị hồ sơ cho đến khi đương đơn nhận được sự tài trợ từ tiểu bang.