Ngành Thực Phẩm

FOOD ADDITIVES & BIOMEDICINE

Queensland’s growing biomedical sector is underpinned by internationally renowned excellence in scientific research and innovation. The state is home to more than 250 life sciences companies, 85 core biotech companies, and 80+ biotech-related research organisations

Queensland has world-leading research institutes and science capability, with unrivalled expertise in tropical and infectious diseases and vaccine development and delivery. Growth in the biomedical sector is supported by the $420 million Advance Queensland program.

Queensland is also a biodiversity hotspot, with unique opportunities to source solutions from nature

A WORLD LEADER IN BIOMEDICINE

Queensland is recognised around the world for its biomedical research and development. QIMR Berghofer Medical Research Institute is among Australia’s leading medical research facilities, and the University of Queensland hosts globally recognised research and drug discovery institutes. James Cook University in North Queensland is home to the Australian Institute of Tropical Health and Medicine.

Queensland is also home to Australia’s only 2 facilities fully dedicated to the cGMP-grade contract manufacture of biopharmaceutical active ingredients. The state’s streamlined clinical trial processes provide unique support to biomedical product developers, within a first-world regulatory environment that is 100% aligned with international standards.

QUEENSLAND GOVERNMENT SUPPORT

The Queensland Biomedical 10-Year Roadmap and Action Plan (PDF, 1.2MB) is supporting the development of a biomedical sector recognised for its world-leading excellence in innovation, skills and facilities. Significant government incentives are available to support the engagement of overseas partners with Queensland biomedical projects and businesses.

Source from TIQ – Trade & Investment Queensland Australia

https://www.tiq.qld.gov.au/invest/industry-investment-opportunities/biomedicine-investment-opportunity/

 

NGÀNH PHỤ GIA THỰC PHẨM VÀ THUỐC SINH HỌC

Ngành y sinh học đang phát triển của Queensland được củng cố bởi sự nổi tiếng trên TG trong nghiên cứu khoa học và đổi mới. Bang Queensland hiện có hơn 250 công ty khoa học đời sống, 85 công ty công nghệ sinh học cốt lõi và hơn 80 tổ chức nghiên cứu liên quan đến công nghệ sinh học

Queensland có các viện nghiên cứu và năng lực khoa học hàng đầu thế giới, với chuyên môn vô song về các bệnh nhiệt đới và truyền nhiễm và phát triển và cung cấp vắc-xin. Tăng trưởng trong lĩnh vực y sinh được hỗ trợ bởi chương trình Advance Queensland trị giá 420 triệu đô la.

Queensland được xem là nơi lý tưởng để phát triển nghiên cứu đa dạng sinh học, với những cơ hội độc đáo để tìm giải pháp y sinh học đến từ thiên nhiên

DẪN ĐẦU THẾ GIỚI TRONG NGÀNH THUỐC SINH HỌC

Queensland được công nhận trên toàn thế giới về nghiên cứu và phát triển y sinh. Viện nghiên cứu y tế QIMR Berghofer là một trong những cơ sở nghiên cứu y tế hàng đầu của Úc và Đại học Queensland tổ chức các viện nghiên cứu và khám phá dược phẩm được công nhận trên toàn cầu. Đại học James Cook ở Bắc Queensland là nơi đặt Viện Y học Nhiệt đới và Y học Úc.

Queensland chỉ có 2 tập đoàn lớn chuyên sản xuất các hoạt chất dược phẩm sinh học cấp cGMP. Các quy trình thử nghiệm lâm sàng hợp lý của bang cung cấp hỗ trợ độc đáo cho các nhà phát triển sản phẩm y sinh, trong môi trường pháp lý thế giới đầu tiên phù hợp 100% với các tiêu chuẩn quốc tế.

SỰ HỖ TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ QUEENSLAND

Kế hoạch phát triển ngành y sinh của bang Queensland 10 – năm đang hỗ trợ phát triển ngành y sinh được công nhận là xuất sắc hàng đầu thế giới về đổi mới, kỹ năng và cơ sở vật chất. Các ưu đãi đáng kể của chính phủ có sẵn để hỗ trợ sự tham gia của các đối tác nước ngoài với các dự án và doanh nghiệp y sinh ở Queensland.