Ngành Nông Nghiệp ( Nông Sản , Phân Bón ,...)

Chính nhờ vị trí chiến lược tại Chấu Á Thái Bình Dương cùng chuỗi cung ứng đáng tin cậy và hiệu quả, Queensland nổi tiếng là quốc gia đứng đầu thế giới trong ngành thực phẩm xanh sạch, uy tín và chất lượng tốt nhất theo quy trình quản lý tiên tiến và chuẩn hóa nhất.

Ngành Dầu Nhớt

Ngành công nghiệp dầu khí ở Tây Úc là bang đóng góp lớn nhất cho sản xuất hầu hết các sản phẩm dầu mỏ của Úc.

Ngành du lịch

World-class nature is the main motivator for international and domestic visitors to travel to Queensland. No longer a niche market, ecotourism is now one of Queensland’s greatest competitive advantages.

Ngành Xây Dựng

Phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng là yếu tố sống còn để Queensland tiếp tục tăng trưởng kinh tế.

Ngành Thực Phẩm

Ngành y sinh học đang phát triển của Queensland được củng cố bởi sự nổi tiếng trên TG trong nghiên cứu khoa học và đổi mới. Bang Queensland hiện có hơn 250 công ty khoa học đời sống, 85 công ty công nghệ sinh học cốt lõi và hơn 80 tổ chức nghiên cứu liên quan đến công nghệ sinh học

Ngành Công Nghiệp

Là nơi có rất nhiều công ty công nghệ tiên tiến cạnh tranh thành công trên trường thế giới, Queensland là một địa điểm lý tưởng để đầu tư, hợp tác, hợp tác và thành lập trụ sở châu Á-Thái Bình Dương của bạn.