So sánh PR 132 & VISA subclass 188 / PR888

No So Sánh PR 132 Visa Subclass 188 PR888
1 Loại Visa Thường Trú Nhân Được Cấp Trực Tiếp Không Thông Qua Visa Tạm Trú. Visa Tạm Trú Thường Trú Nhân Dành Cho Đương Đơn Đang Nắm Giữ Visa Tạm Trú 4 Năm.
2 Bang Tài Trợ
3 Định Nghĩa PR132 là một loại visa thường trú nhân dành cho doanh nhân tài năng mong muốn thành lập doanh nghiệp mới hoặc đầu tư vào một doanh nghiệp hiện đang hoạt động tại Úc.
Bao Gồm 2 Diện:
 • Diện Lịch sử kinh doanh thành công: Dành cho chủ doanh nghiệp hoặc người đồng sở hữu doanh nghiệp có năng lực cao muốn kinh doanh ở Úc
 • Diện Venture Capital Stream (vốn đầu tư mạo hiểm): Dành cho những người có được sự tài trợ vốn đầu tư mạo hiểm từ các công ty thuộc thành viên của Hiệp Hội Vốn Đầu Tư Mạo Hiểm Úc Australian Private Equity & Venture Capital Association Limited (AVCAL).
Visa 188 là một loại visa tạm trú theo diện đầu tư của Úc cho phép đương đơn thành lập doanh nghiệp mới hoặc tham gia quản lý doanh nghiệp hiện có tại Úc hoặc tham gia một chương trình đầu tư tại Úc. Quy trình xét duyện visa theo thang điểm tối thiểu 65 điểm.
Bao Gồm 4 Diện :
 • Diện kinh doanh đổi mới (Visa 188 A)
 • Diện Đầu Tư (Visa 188B)
 • Diện Đầu Tư Trọng Yếu (Visa 188 C)
 • Diện Đầu Tư Cao Cấp (Visa 188 C*)

PR888 là một loại visa thường trú nhân dành cho đương đơn đang nắm giữ Visa Tạm Trú Subclass 188, hoặc Subclass 444 (special category), hoặc Subclass 457 (Business Long Term Stay/ Ngành Nghề Dài Hạn)

4 Quyền Lợi Đương đơn và người phụ thuộc (vợ/chồng và con cái) được hưởng mọi quyền lợi của một thường trú nhân, chỉ khác công dân ở quyền được đi bầu cử Đương đơn và người phụ thuộc (vợ/chồng và con cái) chỉ được hưởng quyền lợi của tạm trú.
- Không được cấp thẻ Medicare
 • Không được hưởng nhiều ưu đãi về hoặc phí khi tham gia các khóa học hoặc những hoạt động xã hội khác.
 • Không được ưu đãi dịch chuyển tài sản một cách hợp pháp.
 • Phải chi trả thêm 7 – 10% stamp duty (thuế trước bạ) dành cho người nước ngoài khi mua bất động sản và phải xin FIRB (giấy phép cho phép NNN được phép mua nhà tại Úc)
Đương đơn và người phụ thuộc (vợ/chồng và con cái) được hưởng mọi quyền lợi của một thường trú nhân, chỉ khác công dân ở quyền được đi bầu cử.
5 Điều Kiện Cơ Bản
 • PR132A:
  Có tổng tài sản ròng doanh nghiệp và cá nhân ít nhất là AUD 1.5 triệu và doanh thu doanh nghiệp hai trong bốn năm trước khi nộp hồ sơ phải đạt tối thiểu là AUD 3 triệu nếu bạn dự định nộp xin visa theo diện Lịch sử kinh doanh thành công. Tuy nhiên nhiều tiểu bang quy định khó hơn mức tối thiểu này là doanh số tối thiểu 4 triệu cho bang NSW.
 • PR132B:
  Đã đạt được sự tài trợ ít nhất AUD 1 triệu vốn đầu tư mạo hiểm từ các công ty thuộc thành viên của Hiệp Hội Vốn Đầu Tư Mạo Hiểm Úc (AVCAL) để bắt đầu sự thương mại hóa và phát triển ý tưởng kinh doanh giá trị cao ở Úc nếu bạn dự định nộp xin visa diện Venture Capital Stream.
 • Về quyền sở hữu trong doanh nghiệp: Cơ bản đương đơn nộp hồ sơ theo diện đầu tư visa tạm trú Subclass 188A phải có cổ phần trong một hoặc hai doanh nghiệp hoặc đang quản lý một hoặc nhiều hoạt động đầu tư nào đó dành cho diện Visa đầu Tư 188B/C/C*. Cụ thể phần trăm cổ phần bao nhiêu tùy thuộc mỗi loại Visa (Vui lòng tham khảo phần Visa 188 trong phần dịch vụ cung cấp).
 • Về tài sản: Cơ bản đương đơn cùng với vợ/chồng phải có tổng tài sản tối thiểu 800,000 AUD đến 15 TRIỆU AUD. Chi tiết vui lòng tham khảo phần Visa 188 trong phần dịch vụ cung cấp.
 • Để được cấp PR888: Đương đơn ngoài việc phải giữ visa tạm liên tục trong 4 năm còn phải tiếp tục tham gia điều hành doanh nghiệp hoặc duy trì đầu tư. Đặc biệt tại bang Victoria tháng 7/2019 bộ di trú ra quy định dành cho Visa 188B/C/C* ngoài việc duy trì số tiền mua trái phiếu chính phủ phải đầu tư vào doanh nghiệp hoặc tạo một khoản đầu tư vào Úc bắt buộc 500,000 AUD.
6 Thời Gian Để Được Thường Trú Nhân 6 Tháng đến 2 Năm Tùy Trường Hợp Đầu Tư
 • Trong thời gian xét duyệt hồ sơ đương đơn không bắt buộc phải ở nước Úc
 • Trong thời gian xét duyệt sau khi có PR132, đương đơn được tư do ra vào Úc để phục vụ mục đích kinh doanh và không quy định cụ thể thời gian ở Úc.
21 – 23 Tháng tùy từng trường hợp
TỔNG THỜI GIAN VISA 188 + PR888: 6 – 8 NĂM
Sau khi nắm giữ Visa Tạm Trú 4 Năm Cùng Với Thời Gian Bắt Buộc Ở Úc
 • Visa 188A: bắt buộc phải ở úc 2 trong 4 năm ngay khi hộp PR 888
 • Visa 188B: bắt buộc phải ở úc 2 trong 4 năm ngay khi hộp PR 888
 • Visa 188C.C*: rất ít hồ sơ nộp theo diện này nên chưa có ghi nhận trường hợp cụ thể
7 Thời Hạn Của Visa Thường Trú Vĩnh Viễn và được gia hạn mỗi 5 Năm
 • Visa 188A: 4 Năm 3 Tháng và chỉ được gia hạn thêm 2 năm, sau đó bắt buộc phải chuyển đổi lên thường trú nhân PR888
 • Visa 188B/ 188C/ 188C*: 4 Năm 3 Tháng và chỉ được gia hạn thêm 4 năm, sau đó bắt buộc phải chuyển đổi lên thường trú nhân PR888
Thường Trú Vĩnh Viễn và được gia hạn mỗi 5 Năm
8 Quy Định Tạo Công Ăn Việc Làm Hầu hết các chương trình đầu tư dành cho doanh nhân đều khuyến khích nhà đầu tư tạo nhiều công ăn việc làm và mang lại lợi ích kinh tế cho các tiểu bang.
- PR 132: tùy từng tiểu bang quy định về việc tạo công ăn việc làm.
 • Bang New South Wales: 5 FTE (lao động)
 • Victoria: 2 FTE (đặc biệt Visa 188 bắt buộc tuyển 1 FTE có PR/quốc tịch)
 • Tây Úc: 1 FTE
 • Nam Úc: 4 FTE (regional 3 FTE)
 • Queensland: chưa thấy quy định
9 Số Tiền Đầu Tư Tùy từng tiểu bang quy định số tiền đầu tư vào doanh nghiệp khác nhau :
 • NSW: 1.5 Triệu AUD + 1 Triệu AUD trang trải cuộc sống (settlement)
 • Victoria: 2 Triệu AUD + 500K AUD settlement
 • Queensland: 1 – 1.5 Triệu AUD + 500K AUD settlement.
 • Tây Úc: 3 Triệu
 • Nam Úc: 1.5 Triệu AUD (Nếu thành lập công ty mới phải đầu tư 3 Triệu AUD vào nhà xưởng máy móc vận hành)
 • Capital Territory (Thủ Đô Canberra): 2.5 Triệu AUD
 • Visa 188A: 500,000 AUD đầu tư vào doanh nghiệp hoặc mua mới business.
 • Visa 188B: 1.5 Triệu AUD mua trái phiếu chính phủ và 500,000 AUD cho một khoản đầu tư khác vào nước Úc.
 • Visa 188C: 5 Triệu AUD (cụ thể vui lòng xem phần Visa 188) và 500,000 AUD cho một khoản đầu tư khác vào nước Úc.
 • Visa 188C*: 15 Triệu AUD (cụ thể xem phần Visa 188) và 500,000 AUD cho một khoản đầu tư khác vào nước Úc.
10 Doanh Thu / Business Turnover Tối Thiểu 2 Trong 4 Năm trước khi nộp hồ sơ doanh thu của một hoặc 2 doanh nghiệp của đương đơn phải đạt tối thiểu 3 Triệu AUD. Nhưng đây chỉ là điều kiện cần.
Điều kiện đủ để được cấp PR132 phần lớn phụ thuộc vào kế hoạch kinh doanh tại Úc, chiến lược kinh doanh và đối tác hợp tác đầu tư cùng nhiều tiêu chí xét duyệt gắt gao khác.
 • Doanh thu từ hoạt động kinh doanh tại Việt Nam: tối thiểu 500,000 AUD.
 • Doanh thu từ hoạt động kinh doanh tại Úc: tối thiểu 300,000 AUD.
 • Tuy nhiên doanh thu và tài sản chỉ là điều kiện cần.
 • Điều kiện đủ là đương đơn phải đáp ứng yêu cầu ngành nghề tiểu bang ưu tiên cùng với bảng kế hoạch hoạt động kinh doanh chi tiết tại Úc. Chẳng hạn Bang Victoria vừa ra quy định nếu đương đơn nộp hồ sơ theo diện 188A mà hoạt đông kinh doanh chuyên về xuất khẩu thì bắt buộc phải xuất khẩu 100% hàng hóa xuất xứ từ bang Victoria.
11 Tổng Tài Sản 3 Triệu Tùy từng loại Visa 188 mà tổng tài sản ròng phải có từ 1.5 Triệu AUD đến 15 Triệu AUD
12 Độ tuổi quy định Dưới 55 nhưng nhiều trường hợp trên 55 tuổi vẫn được xét duyệt hồ sơ. Dưới 55 Tuổi dành cho Visa Tạm Trú 188A & 188B & PR188A/B
Nhưng Visa 188C/C* & PR188C/C* thì tuy điều kiện dưới 55 nhưng nhiều trường hợp trên 55 tuổi vẫn được xét duyệt hồ sơ.