Dịch vụ xin visa du lịch úc

Ngày 24/07/2019, chính phủ Mỹ ra quy định tang mức đầu tư dành cho diện định cư EB 5 từ 500,000 USD lên đến 900,000 USD ( gần 1,4 Triêu AUD ) và thời gian xét duyệt hồ sơ lâu hơn cho thấy chính phủ Mỹ đang tìm mọi cách hạn chế nhập cư.

So sánh PR 132 & VISA subclass 188 / PR888

PR 132 là một loại visa thường trú nhân dành cho doanh nhân tài năng mong muốn thành lập doanh nghiệp mới hoặc đầu tư vào một doanh nghiệp hiện đang hoạt động tại Úc.

Dịch Vụ Làm Visa Du Lịch & Visa Công Tác

Ngày 24/07/2019, chính phủ Mỹ ra quy định tang mức đầu tư dành cho diện định cư EB 5 từ 500,000 USD lên đến 900,000 USD ( gần 1,4 Triêu AUD ) và thời gian xét duyệt hồ sơ lâu hơn cho thấy chính phủ Mỹ đang tìm mọi cách hạn chế nhập cư.